Cadee Industrial Cleaning

desinfectie

Het zuiveren van vloeistoffen en oppervlakten van verontreiniging.

Vaak komt desinfectie neer op het uitschakelen van de aanwezige micro organismen met een biocide.

Wanneer is een reiniging voldoende en wanneer moet er gedesinfecteerd worden?
Reinigen verwijdert de grootste hoeveelheid aanwezige micro-organismen en hun voedingsbron, waardoor de achterblijvende organismen zich niet sterk zullen vermenigvuldigen.

Indien een grotere reductie nodig is moet je desinfecteren.

Cadee reinigt o.a. in de voedingsindustrie, medische sector, politionele diensten, desinfectie na verwaarlozing….

Meer info op aanvraag.